Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
LỊCH THI HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018 CỦA KHÓA 11
(Cập nhật lúc 14:27 | 29/11/2017 )
 

Phòng Đào tạo thông báo:

1.     Thông báo lịch thi học kỳ 1, năm học 2017-2018 của khóa 11. Sinh viên xem lịch thi bên dưới.

          Các sinh viên cần kiểm tra lịch thi cá nhân, trong trường hợp chưa rõ về SBD, phòng thi, ca thi hoặc trùng lịch thi cần đến phòng Đào tạo cơ sở 1 để được giải quyết.

2. Đăng ký thi cải thiện:

       * Đối tượng áp dụng: Toàn bộ sinh viên bị điểm F hoặc có nhu cầu thi cải thiện các học phần đã học ở kỳ gần nhất với lịch thi  theo khoản 3, điều 20 tại Quyết định sửa đổi bổ sung quy chế 325 (Xem tại mục Thông báo/ Văn bản quy chế).

       * Hướng dẫn cách đăng ký thi cải thiện:

              Bước 1: Sinh viên làm Đơn đăng ký thi cải thiện nộp về phòng Đào tạo từ ngày 30/11/2017 đến ngày 01/12/2017.

              Bước 2: Sinh viên photo đơn đã có ký duyệt của phòng Đào tạo (phòng Đào tạo giữ bản gốc) để nộp lệ phí thi tại phòng Kế hoạch – Tài chính.

              Bước 3: Sinh viên xuất trình đơn đã có xác nhận đầy đủ của phòng Đào tạo và phòng Kế hoạch – Tài chính cho Cán bộ coi thi trước khi vào phòng thi theo đúng lịch đã đăng ký.

       * Thời gian nộp lệ phí thi:

       Ngày 04/12/2017: tại phòng Kế hoạch – Tài chính  cơ sở Phúc Yên.

       Lưu ý:

-         Sinh viên có nguyện vọng thi cải thiện chấp nhận hủy kết quả đã đạt được ở kỳ thi trước.

-         Sinh viên chỉ đăng ký thi các học phần có trong lịch thi.


LỊCH THI HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018

 

(Khóa 11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Mã học phần

Tên học phần

Tên lớp tín chỉ

Số tín chỉ

Hình thức thi

Ngày thi

Thời gian

Phòng thi

Khoa QLHP

Địa điểm thi

 

1. CCK11OT1:

 

 

 

 

 

1

CC17010061

Dung sai lắp ghép - Kỹ thuật đo

1701.CC17010061.11.LT1

2

Tự luận

13-12-2017

8h00

B202

Khoa Cơ khí

Minh Trí

 

2

CC18010051

Động cơ đốt trong

1701.CC18010051.11.LT1

4

Tự luận

19-12-2017

8h00

B202

Khoa CNOT

Minh Trí

 

3

CC17010121

Vật liệu - Công nghệ cơ khí

1701.CC17010121.11.LT1

2

Tự luận

26-12-2017

8h00

B202

Khoa Cơ khí

Minh Trí

 

4

CC21011321

Tiếng anh 2

1701.CC21011321.10.LT1

3

Vấn đáp

09-12-2017

8h00

B202

Khoa KHCB

Minh Trí

 

5

CC20010031

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

1701.CC20010031.10.LT1

3

Tự luận

29-12-2017

8h00

B202

Khoa KHCB

Minh Trí

 

2. CCK11KT1:

 

 

 

 

 

1

CC15020091

Thuế

1701.CC15020091.11.LT1

3

Tự luận

12-12-2017

8h00

A402

Khoa Kinh tế

Nam Viêm

 

2

CC15010131

Kế toán tài chính doanh nghiệp 1            

1701.CC15010131.11.LT1

5

Tự luận

15-12-2017

8h00

A402

Khoa Kinh tế

Nam Viêm

 

3

CC15020061

Quản trị doanh nghiệp

1701.CC15020061.11.LT1

2

Tự luận

19-12-2017

8h00

A402

Khoa Kinh tế

Nam Viêm

 

4

CC15010280

Tài chính hành chính sự nghiệp

1701.CC15010280.11.LT1

2

Tự luận

22-12-2017

8h00

A402

Khoa Kinh tế

Nam Viêm

 

5

CC21011321

Tiếng anh 2

1701.CC21011321.10.LT5

3

Vấn đáp

26-12-2017

8h00

A402

Khoa KHCB

Nam Viêm

 

6

CC20010031

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

1701.CC20010031.10.LT4

3

Tự luận

29-12-2017

8h00

A402

Khoa KHCB

Nam Viêm

 

3. CCK11TH1:

 

 

 

 

 

1

CC13020041

Toán rời rạc

1701.CC13020041.11.LT1

3

Tự luận

13-12-2017

8h00

C105

Khoa CNTT

Phúc Yên

 

2

CC13020061

Đồ họa căn bản

1701.CC13020061.11.LT1

2

Thực hành

19-12-2017

8h00

E203

Khoa CNTT

Phúc Yên

 

3

CC13020311

Lập trình căn bản

1701.CC13020311.11.LT1

3

Thực hành

26-12-2017

8h00

E203

Khoa CNTT

Phúc Yên

 

4

CC21011321

Tiếng anh 2

1701.CC21011321.10.LT4

3

Vấn đáp

29-12-2017

8h00

C105

Khoa KHCB

Phúc Yên

 

5

CC20010031

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

1701.CC20010031.10.LT3

3

Tự luận

22-12-2017

8h00

C105

Khoa KHCB

Phúc Yên

 

4. CCK11DI1:

 

 

 

 

 

1

KC16010031

Mạch điện

1701.KC16010031.11.LT1

3

Tự luận

03-01-2018

14h00

A202

Khoa Điện

Nam Viêm

 

2

KC16010081

Điện tử công suất

1701.KC16010081.11.LT1

2

Tự luận

05-01-2018

14h00

A202

Khoa Điện

Nam Viêm

 

3

KC16010051

Khí cụ điện

1701.KC16010051.11.LT1

2

Tự luận

08-01-2018

14h00

A202

Khoa Điện

Nam Viêm

 

4

KC16010061

Đo lường cảm biến

1701.KC16010061.11.LT1

3

Tự luận

10-01-2018

14h00

A202

Khoa Điện

Nam Viêm

 

5

KC16010041

Điện tử cơ bản

1701.KC16010041.11.LT1

2

Tự luận

12-01-2018

14h00

A202

Khoa Điện

Nam Viêm

 

6

KC21011321

Tiếng anh 2

1701.KC21011321.11.LT1

3

Vấn đáp

15-01-2018

14h00

A202

Khoa KHCB

Nam Viêm

 

7

KC20010021

Tư tưởng Hồ Chí Minh

1701.KC20010021.11.LT1

2

Tự luận

19-01-2018

14h00

A202

Khoa KHCB

Nam Viêm

 

5. CCK11TU1:

 

 

 

 

 

 

CC16020001

Đo lường cảm biến

1701.CC16020001.11.LT2

3

Tự luận

03-01-2018

14h00

A203

Khoa Điện

Nam Viêm

 

 

CC16010621

Khí cụ điện và máy điện

1701.CC16010621.11.LT2

3

Tự luận

05-01-2018

14h00

A203

Khoa Điện

Nam Viêm

 

 

CC16020341

Điện tử tương tự và số

1701.CC16020341.11.LT1

2

Tự luận

08-01-2018

14h00

A203

Khoa Điện

Nam Viêm

 

 

CC16020521

Hệ thống điều khiển tự động

1701.CC16020521.11.LT1

2

Tự luận

10-01-2018

14h00

A203

Khoa Điện

Nam Viêm

 

 

CC20030800

Xác suất thống kê

1701.CC20030800.11.LT1

2

Tự luận

11-01-2018

14h00

A203

Trung tâm PCI

Trung tâm PCI

 

 

CC16010000

An toàn điện

1701.CC16010000.11.LT1

2

Tự luận

12-01-2018

14h00

A203

Khoa Điện

Nam Viêm

 

 

CC21011321

Tiếng anh 2

1701.CC21011321.10.LT2

3

Vấn đáp

16-01-2018

14h00

A203

Khoa KHCB

Nam Viêm

 

 

CC16010280

Hệ thống thông tin công nghiệp

1701.CC16010280.11.LT1

2

Tự luận

15-01-2017

14h00

A203

Khoa Điện

Nam Viêm

 

 

CC16010640

Vật liệu điện

1701.CC16010640.11.LT1

2

Tự luận

17-01-2018

14h00

A203

Khoa Điện

Nam Viêm

 

 

CC20010031

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

1701.CC20010031.10.LT2

3

Vấn đáp

19-01-2018

14h00

A203

Khoa KHCB

Nam Viêm

 

5. CCK11CK1:

 

 

 

 

 

 

KC17010081

Nguyên lý cắt

1701.KC17010081.11.LT1

3

Tự luận

10-01-2018

14h00

B201

Khoa Cơ khí

Minh Trí

 

 

KC17010041

Dung sai lắp ghép - Kỹ thuật đo

1701.KC17010041.11.LT1

3

Tự luận

17-01-2018

14h00

B201

Khoa Cơ khí

Minh Trí

 

 

KC21011321

Tiếng anh 2

1701.KC21011321.11.LT2

3

Vấn đáp

23-01-2018

14h00

B201

Khoa KHCB

Minh Trí

 

 

KC20010031

Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

1701.KC20010031.11.LT1

3

Tự luận

26-01-2018

14h00

B201

Khoa KHCB

Minh Trí

 

6. CCK11DT1:

 

 

 

 

 

 

CC14010081

Điện tử công suất

1701.CC14010081.11.LT1

2

Tự luận

08-01-2018

14h00

A304

Khoa Điện tử

Nam Viêm

 

 

CC16020001

Đo lường cảm biến

1701.CC16020001.11.LT1

3

Tự luận

10-01-2018

14h00

A304

Khoa Điện

Nam Viêm

 

 

CC16010621

Khí cụ điện và máy điện

1701.CC16010621.11.LT1

3

Tự luận

12-01-2018

14h00

A304

Khoa Điện

Nam Viêm

 

 

CC14010041

Kỹ thuật số

1701.CC14010041.11.LT1

2

Tự luận

15-01-2018

14h00

A304

Khoa Điện tử

Nam Viêm

 

 

CC14010730

Vật liệu điện tử

1701.CC14010730.11.LT1

2

Tự luận

17-01-2018

14h00

A304

Khoa Điện tử

Nam Viêm

 

 

CC14020650

Thiết kế thiết bị điện tử

1701.CC14020650.11.LT1

2

Tự luận

19-01-2018

14h00

A304

Khoa Điện tử

Nam Viêm

 

 

CC20035120

Vật lý 2

1701.CC20035120.11.LT1

2

Tự luận

22-01-2018

14h00

A304

Trung tâm PCI

Nam Viêm

 

 

CC21011321

Tiếng anh 2

1701.CC21011321.10.LT3

3

Vấn đáp

24-01-2018

14h00

A304

Khoa KHCB

Nam Viêm

 

 

CC20010031

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

1701.CC20010031.10.LT6

3

Tự luận

26-01-2018

14h00

A304

Khoa KHCB

Nam Viêm

 


 
 
 
CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP BỔ SUNG THÁNG 03 NĂM 2019
THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP BỔ SUNG THÁNG 12/2018
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP
Thông báo xét tốt nghiệp bổ sung dự kiến ngày 28/03/2018
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018
THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP
THÔNG BÁO LỊCH THI CÁC LỚP KHÓA 10
THÔNG BÁO MỞ LỚP NHU CẦU
THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ
THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP
THÔNG BÁO LỊCH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHÓA 09
THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP
THÔNG BÁO HỦY CÁC LỚP KỲ PHU
THÔNG BÁO HỦY LỚP HỌC PHẦN
 
Tổng lượt truy cập: 822604 - Số sinh viên Online: 3
Bản quyền © 2012 Công ty Cổ phần Giải pháp Giáo dục Nam Việt Trụ sở chính: Số 1 Ngõ 165 Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 043.7858237 * Fax: +043.7858239 * Email: tungnk@thienan.edu.vn - tungnk@namvietjsc.edu.vn