Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
BIỂU MẪU QUY CHẾ
 
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG
(Dành cho sinh viên cao đẳng)
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ THI CẢI THIỆN
(Dùng cho các sinh viên có nguyện vọng thi lần 2)
ĐƠN XIN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Dành cho những sinh viên làm KLTN)
ĐƠN XIN CHUYỂN CA THI
(Dùng trong trường hợp sinh viên trùng lịch thi)
ĐƠN XIN RÚT HỌC PHẦN
(Dùng trong trường hợp đến thời hạn rút học phần)
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP
(Đơn xin xét tốt nghiệp)
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN
(Dùng cho trường hợp vẫn còn thời hạn đăng ký học phần nhưng không đăng ký trực tuyến được)
ĐƠN XIN MỞ THÊM LỚP HỌC PHẦN
(Dùng trong trường hợp xin mở thêm lớp học phần không có trong kế hoạch đào tạo của học kỳ)
Tổng lượt truy cập: 822612 - Số sinh viên Online: 11
Bản quyền © 2012 Công ty Cổ phần Giải pháp Giáo dục Nam Việt Trụ sở chính: Số 1 Ngõ 165 Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 043.7858237 * Fax: +043.7858239 * Email: tungnk@thienan.edu.vn - tungnk@namvietjsc.edu.vn